Břidličná hora  1.358 m
Masiv: Pradědský Povrch: 2,9 km2 Ø sklon: 15°
Prominence: 53 m Key col: Jelení studánka Parent: Jelení hřbet
Izolace: 1,0 km Parent: Jelení hřbet Povodí: Dunaj, Odra
GPS: 50°1'59''N   17°11'11''E

Na hřebeni z Vysoké hole na Ztracené kameny se nachází 4 nevýrazné obliny - Velký Máj, Jelení hřbet, Břidličná hora a Pecny. Každá z nich má kupodivu status samostatného vrcholu. Břidličnou horu poznáme podle kamenitých polí a menších skalek pod vrcholem na severní a západní straně. Tato pole vznikla v dobách ledových a jsou dobře vidět od Vernířovic či Sedmidvorů. Dokonce se i pohybují. Sice jen o 1-4 mm ročně (s naměřeným maximem 15 cm), což není nijak závratná rychlost, ale za ty tisíce let je to už slušný posun. Co se týká geologického složení, převažuje kvarcit (křemenec), ale zastoupeny jsou i ruly, svory a různé druhy břidlic. Oblast si oblíbili motýli (bylo jich tu zaznamenáno 187 druhů) a ptáci (53 druhů). Ze savců zde můžeme spatřit lišky, jeleny a kamzíky.

Přes Břidličnou horu vede značená trasa. Úplný vrchol se však nachází mimo ni asi 250 m západně. Je odtud pěkný výhled na Rychlebské hory a Kraličák. Svahy přilehlé k Jelenímu hřbetu patří k lavinovým oblastem.

Německý název hory je Schieferhaide (Schiefer = břidlice, haide = vřesoviště), což přibližně odpovídá češtině.Mapy.cz1. Hřeben na Břidličnou horu od JZ2. Břidličná hora z Pecnů3. Břidličná hora z Jeleního hřbetu4. Břidličná hora ze západu5. Břidličná hora od Františkovy myslivny6. Břidličná hora z Pecnů7. Břidličná hora od Jelení studánky8. Reliéf hřebene od Slezské Harty9. Kamenitá pole na vrcholu
Spřízněné vrcholy