Kozel tatranský

V Čechách se vyskytuje pouze na Slovensku.

Místní venkované mu lidově říkají 'kamzík'. My však víme, že se jedná o regulérní druh kozla. Do hor se dostal jednak díky své přirozené touze po svobodě a druhak díky ležérnosti slovenských pastevců, kteří, odskočivši si jako vždy na tri borové, nevšimli si po návratu, že jejich kozlí stádo již nečítá tolik kusů jako prve.

Kozel tatranský se postupně vyvinul ve velmi elegantní druh s nahnědlou srstí a štíhlou postavou. Jak by ne, nutnost neustále se prát o potravu ve spartánsky založených velehorách nedovoluje nadměrné bytnění břišní krajiny, postihující v míře nemalé často rozmazlovaného kozla domácího. Turistických stezek neznaje, musel se kozel naučit překonávat strmé skalnaté srázy s dovedností často až eskamotérskou. To, co dokáže se svými čtyřmi drobnými kopýtky, často až vzbuzuje dojem, že má s gravitací dojednanou daňovou úlevu.

Kozel tatranský proslul svou plachostí a nedůvěrou k lidskému plemeni, s hořkostí vzpomínaje, co prováděli opilí pastevci s kozlími samicemi. Tudíž vysoce položené horské pláně a hřebeny byly mu ideálním úkrytem.
Dnes však již tato přirozená plachost postupně mizí. Důvod můžeme shledávati v obvyklém vzdoru mladých proti hodnotám svých otců, ale daleko spíše v přelidněnosti horských oblastí v posledních letech. Příliv lidí a Poláků již dosáhl takového stupně, že lze stěží hledati místa, kde by tito se svými foťáky neustále neotravovali. A tak si i kozel tatranský chtě nechtě musí zvykat na opětovnou přítomnost lidské rasy, klidu a pokoje už asi nikdy nenalezna.

Není divu, že stavy kozlů tatranských za těchto okolností neustále klesají, byť některé zprávy o jejich úbytku se zdají být snad až příliš poplašnými. V bulletinu slovenských ochránců zelených hodnot jsme se například dočetli, že v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách žije už pouhých 7 kamzíků. My jsme tam při poslední návštěvě nedaleko turistické trasy zaznamenali stádo 9 kozlů, což by ukazovalo na veškerou populaci plus 2 diverzanty a to, přiznejme si, nezní příliš pravděpodobně. Navíc kozlové svéhlavě přebíhají mezi údolími, trvalé bydliště dodržovat odmítajíce. Tudíž podobné zprávy aktivistů všeho druhu je třeba brát s jistou rezervou.