Pálava
Vápencové oblasti Pavlovských vrchů tvoří jedinečnou krajinářskou lokalitu jižní Moravy, rozkládající se mezi Horními a Dolními Věstonicemi, Pavlovem a Mikulovem, přibližně 45 kilometrů jižně od Brna. Osu Pavlovských vrchů tvoří výrazný hřeben se třemi dominantními vrcholy: Dívčími hrady, Děvínem a Oborou. Složení horniny je podobné jako v ostatních oblastech vnější části karpatského oblouku a je utvářeno především jurskými vápenci. Pro svoji geologickou ojedinělost, výskyt teplomilné vegetace a vzácných živočišných druhů byly Pavlovské vrchy vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO.

Z hlediska historie se jedná o jeden z nejstarších lezeckých terénů v České republice. Začalo se zde lézt již na začátku 20. století. Oblast si zachovala svůj specifický ráz a oblíbenost mezi lezeckou veřejností až do poloviny osmdesátých let dvacátého století, kdy byla horolezecká činnost v celé oblasti orgány státní ochrany přírody zcela zakázána. V současné době je horolezecká činnost povolena na základě 'Vyhrazení místa pro provozování horolezectví v NPR Děvín' jen ve stěnách Martinky a Obřího kamenem, částečně Trůnu. Horolezecká činnost je povolena pouze v období od 1.9. do 31.12. a to v době od 9.00 do 18.00 hodin. Pro oblast Trůnu a Vzývající je lezecká činnost povolena od 1.9. do 31.10. v době od 9:00 do 18:00 a to pouze o víkendech. K sestupu z Martinky je povolena výhradně sestupová cesta po pravé straně (Dědův žleb) nebo slaněním.

Na rozdíl od poměrně špatné lezecké pověsti, které se Pálava těší, realita zdaleka tak hrozná není. Vápenec není nijak zvlášť uklouzaný, jištění je ve většině případů doplněné novými borháky a tudíž slušné. Velké nebezpečí ale představují padající kameny. Přilba by měla být povinností a to i při pohybu pod skalami. Jelikož je lezení povolené až od září, o babích víkendech tu bývá lezců jak myší. Ale i tak se návštěva vyplatí. Až si občas člověk řekne 'proč jezdit do Hollentalu, když máme za humny tohle?'

Ještě by to chtělo povolit celoroční lezení a to i na Soutěsce. Přitom stačí nepatrně málo - povraždit pár 'ochranářů'.


Průvodci
Komplet celá oblast (2 MB)


Interaktivní mapaSeznam skal