Slovník


ABC Advanced Base Camp, předsunutý základní tábor. Staví se zpravidla pokud je BC hodně vzdálený od stěny nebo hned za BC následuje obtížné místo např. ledopád. A bylo by tudíž nepraktické neustále scházet až do BC. I ABC bývá ještě v dosahu nosičů, alespoň těch pokročilejších.
aklimatizace Přivykání organismu na prostředí s řidším vzduchem. Tělo vytváří více červených krvinek pro lepší přenos kyslíku. Je nejlepší prevencí výškové nemoci.
all-inclusive Agentury, pořádající komerční expedice, poskytují solventním klientům kompletní servis. Šerpové se postarají o vybudování táborů, vaření, natažení fixů i vynášky kyslíkových lahví. Klient leze jen nalehko, s kyslíkem a komfortem stěží představitelným u horolezeckých výprav.
alpský styl Výstup bez budování výškových táborů, bez kyslíku, výškových nosičů a fixních lan. Horolezci si sbalí pod horou batohy, postupují nahoru a do BC se už nevracejí. Stan si postaví, kde dolezou a druhý den jej zase sbalí. Případně přečkají noc v záhrabu. Ceněný způsob výstupu, první osmitisícovku takto zdolali v r. 1975 R. Messner a P. Habeler (Gašerbrum I).
BC Base Camp, základní tábor. Buduje se zpravidla ve výšce 4.000 - 5.000 m mimo dosah lavin a na místě snadno dostupném pro nosiče. Tvoří základnu pro výstup, bývá zde i kuchař, skladiště materiálu, potravin atd.
bivak Nocleh bez připraveného tábora. Horolezci si buď postaví stan, který si přinesou nebo přečkají noc na divoko, tedy v záhrabu nebo třeba jen v sedě pod skálou.
blokant,
jümar [:jýmar]
Kovové lezecké udělátko, které se připne na lano. Nahoru se posouvá volně, ale dolů se kousne a drží. Používá se pro sebejištění nebo pro šplhání na laně. Na komerčních expedicích Šerpové natáhnou fixní lana téměř na celý kopec, klienti se dole připnou a až nahoru se můžou povytahovat po blokantu. Svérázný způsob, ale horolezectvím by se dal nazývat stěží.

C1, C2.. Camp 1, 2 atd. Označení výškových táborů. Bývá to jeden i více stanů se základním vybavením (vařič, palivo, spacáky atd.)
cepín Nástroj připomínající sekeru (ang. ice axe) pro pohyb ve strmých ledovcích, sněhových polích, mixech, ale i skalách. Horolezci jim říkají zbraně. Je jich více druhů od turistických po zalomené sportovní.

Cwm [:kúm] Ledovcové plató pod JZ stěnou Everestu ve výšce 6.000 m - 6.800 m. Pojmenování pochází od legendárního George Malloryho z r. 1921. Cwm je velšsý výraz pro údolí. Většina výprav zde buduje ABC.
čorten Buddhistická stúpa. Věžička zpravidla opentlená praporky pěti barev (modrá, bílá, červená, zelená, žlutá neboli nebe, vzduch, oheň, voda a země). Představuje symbol klidu a míru. U čotrenu se konají teké obřady před výstupem, kdy horolezci i jejich talismany dostávají požehnání od lámů.
expediční styl Výstup s postupným budováním výškových táborů za pomocí výškových nosičů, fixních lan a případně i umělého kyslíku. Dříve takto probíhaly všechny expedice, od 80. let se začal prosazovat alpský styl v malých týmech. Ale expediční styl zdaleka není mrtvý, dnes jej používají nejen téměř všechny komerční expedice, ale i ty špičkové, pokud mají v plánu velmi obtížný přelez.
firn Něco mezi sněhem a ledem. Sníh taje a znovu mrzne, čímž vzniká zrnitý led. Není tak tvrdý jako klasický vodní led.
fix, fixní lano Lano, které je za horní konec upevněno v pevném jistícím bodě. Dá se k němu připnout blokant a tímto způsobem přeručkovat např. těžký skalní úsek. Hodně expedic však používá na kopci i několik kilometrů fixů pro snazší postup, zásobování, případně sestup.
kyslík,
umělý kyslík
Kyslík natlakovaný do lahví a dýchaný pomocí masky na obličeji. Říká se, že jeho použití 'snižuje' horu až o 2.000 m. Výstupy s umělým kyslíkem jsou dnes doménou hlavně komerčních expedic, sportovní hodnotu výstupu totiž značně degradují.
ledovcový šroub Kovová trubka připomínající vývrtku. Zavrtá se ručně do ledu a slouží jako jistící bod. Druholezec šroub zase vyšroubuje.
mačky Československý výraz pro stoupací železa (ang. crampons). Připnou se na boty a jejich hroty brání v podkluzu na sněhu nebo ledu. Je jich více druhů od turistických po lezení v ledu.
mixový terén Kombinace skalního a ledového lezení.
nosič Místňák, který za úplatu odnese náklad z civilizace do BC pod horu. Dnes se nosiči sdružují do agentur, mají stanovený váhový limit 25 kg na jednoho a jiné vymoženosti. Jsou nezbytnou součástí expedic, které si je najímají od jednotlivců až po několik stovek. Pro místní představuje nosičství nezanedbatelný zdroj příjmů.
omrzliny Poranění organismu v důsledku mrazu, ohroženy jsou hlavně prsty na nohou, rukou, nos a uši. Lehčí omrzliny se projevují zčervenáním a bolestí, těžší pak puchýři a u nejtěžších dochází ke zčernání a odumření tkáně. Ve vysokých výškách vznikají omrzliny snáz v důsledku zahuštění krve červenými krvinkami a horšímu prokrvení vlásečnic.
otok mozku Neboli edém mozku (ang. cerebral edema) vzniká narůstajícím objemem vody v mozkové tkáni. Důsledkem je přetlak v lebce, který může vést k poškození důležitých mozkových center, bezvědomí a smrti. Projevuje se bolestmi hlavy, zvracením a závratěmi. Nejlepší léčbou je okamžitý sestup do nižších poloh.
otok plic Neboli plicní edém (ang. pulmonary edema) vzniká hromaděním vody v plících, které může mít za následek jejich selhání. Projevuje se dušností a suchým kašlem. Nejlepší léčbou je okamžitý sestup do nižších poloh. Neléčený otok plic může vést ke kómatu i smrti.
prvovýstup Používá se k označení úplně prvního výstupu na vrchol, ale i pro přelezení nové, dosud nezlezené, cesty. To je poněkud matoucí, lepší by bylo používat prvovýstup a nová cesta.
převěj Navátý převis ze sněhu nejčastěji na hřebeni. Při zatížení se může utrhnout. Špatně se odhaduje, kam až převěj sahá. Navíc není nutné jít až na její okraj, některé převěje jsou od hřebene částečně odtrhlé a maskované jemně navátým sněhem. I tímto odtrhem se dá snadno propadnout.
sáhib Velmi lichotivé označení pro bělocha.
sérak Ledová věž, která roste třeba desetiletí a pak se najednou zhroutí. Postrach horolezců, pády séraků se téměř nedají předvídat.
sirdár Šéf nosičů. Místňák, který dohlíží na to, aby nosiči nekradli a neflákali se.
sólo Samostatný výstup na vrchol. Definice je ale problematická, za sólo se označují i výstupy, kdy má horolezec připravené tábory, prošlapanou stopu atd. I legendární počin Hermanna Buhla na Nanga Parbat je často považovaný za sólo, ačkoliv lezl sám jen z posledního výškového tábora.
styčný důstojník Zástupce vlády v expedici, který dohlíží na zdárný průběh expedice. Zpravidla budižkničemu, který zevluje v BC a bere za to peníze.
symbolický hřbitov Pokud horolezec zemře ve větších výškách nebo v obtížně přístupném terénu, není šance jeho tělo dostat do civilizace. Proto se nejčastěji mrskne do trhliny a poté má náhrobek na některém ze symbolických hřbitovů. Tyto můžou být nedaleko od stěny (např. Gilkey memorial u K2) nebo i na opačném konci světa (např. u Popradského plesa, ve Skaláku či na Rabštejně).
výšková nemoc Nastává v důsledku nedostatečného zásobení organismu kyslíkem. Projevuje se bolestí hlavy, nechutenstvím a nevolností. V horších případech otokem plic, tedy dušností, kašlem a únavou. A v ještě horších případech otokem mozku, čili závratěmi, halucinacemi a ztrátou rovnováhy. Důsledkem může být bezvědomí a smrt. Léčbou je rychle sestoupit níže, případně nasadit kyslíkový přístroj. Odolnost proti výškové nemoci je individuální a vrozená.
výškový nosič Nosič pro vynášku do výškových táborů. Na rozdíl od prostých nosičů musí mít zimní výbavu, minimálně základní lezecké dovednosti a zkušenosti s pohybem na ledovci. Nese i větší riziko (laviny, trhliny, padající kamení atd.) a tomu odpovídá i větší výplata a prestiž.
záhrab Jeskyňka vykopaná ve sněhu pro případ nouzového bivaku. Nejlépe na závětrné straně, jejím hlavním smyslem je ochrana před větrem a základní tepelný komfort. Utěsňuje se sněhovými cihlami a musí mít otvor pro přívod vzduchu. Kope se lopatou a nebo vším, co je po ruce.
zimní výstup Zimu rozlišujeme meteorologickou od 1.12. do 28.2. a astronomickou neboli kalendářní od 21.12. (zimní slunovrat) do 20.3. (jarní rovnodennost). Proto i v zimních výstupech je trochu chaos. Kdo chce mít jistotu, měl by vylézt na vrchol v průniku obou, tedy od 21.12. do 28.2. A pokud už si vybrat, tak prestižnější je kalendářní zima.