Kozlové ostatní
Kozel falešný
Kozlík (Batocera) - brouk z čeledi tesaříkovití

U tohoto druhu kozla se nejedná o žádnou vývojovou větev či mutaci, nýbrž zcela jednoznačně o podvrh, jež má parazitovat na staletími prověřené kozlí pověsti.

Tento bezprecedentní a až trapný pokus jak zmást veřejnost jsme samozřejmě nemohli nechat bez odezvy. Poslali jsme hmyzímu společenstvu protestní nótu, jejímž obsahem bylo zhruba toto: proč by měl nést nějaký zatracený chrobák tak vznešené jméno? A jak je možno majestátního sudokopytníka spojovat s něčím, co má dvacet nohou, půlmetrová tykadla a před sebou kuličku z hoven?

Biologové nám odpověděli obratem, ale v latině. Dodnes se nám za pomoci renomovaných překladatelů nepodařilo přeložit více než hlavičku dopisu, tudíž celá kauza nachází se dosud ve stavu jednání.

Kozel divadelní
Kozel - tragos

Ani lidé postižení vzděláním zpravidla netuší, že pojem antická tragédie je odvozený od řeckého tragóidiá tj. zpěv kozlů! Kozel se totiž řecky řekne tragos.

Původně totiž tragédie vznikly ze sborových písní přednášených při oslavách boha Dionýsa. U tohoto starého ožraly a prasáka se nelze diviti, že písně na jeho počest zpívali satyrové oblečení do kozlí kůže, z čehož vzniklo výše uvedené označení.

Zde je nutno dodati, že kozel není svou podstatou nikterak tragickou bytostí. Je spojován spíše s náruživostí a chutí k životu. Že si od něj Řekové odvodili tento termín je spíše tragickým omylem.

Kozel křížený
Satyr

je mytologická bytost tvořená z poloviny člověkem a z poloviny kozlem. Jelikož ta dolní polovina je kozlí, nikoho nepřekvapí, že jde o bytosti mimořádně chlípné, vyhledávající všeliké světské radovánky. Zobrazováni bývají zpravidla obklopeni početným stádem všelijakých nymf nebo víl, které prohánějí po pastviscích.

Dvě různé poloviny satyra nejsou matematickou polovinou. Ta lidská má špičaté uši, růžky a kudrnaté vlasy, připomínající spíše srst. Kozlí část zase nemá čtyři nohy, ale lidské dvě. Z toho jest viděti, že člověk i kozel jsou navýsost propojeni.

Satyrem byl i řecký bůh Pan, z nešťastné lásky oddávající se náhražce, totiž umění. A ještě ke všemu hudebnímu. Odtud Panova flétna.

Kozel nebeský
Bekasina otavní

Tomuto ptáku se přezdívá Kozel nebeský (pouze Němci používají z důvodů genderové a politické korektnosti termín, který by se dal přeložit jako Koza nebeská). Tento šikulka totiž vydává zvuky podobné mečícímu kozlu. A dokonce je vyluzuje nikoliv hrdlem nýbrž ocasními pery, vibrujícími při letu. V myslivecké hantýrce se mu proto familiérně přezdívá kozlík.

Bekasinu zde uvádíme pouze jako raritu dokazující, kam až sahá kozlí vliv.

Kozel obecní

V Čechách je k nalezení kolem 50 měst a vesnic, jejichž název je nějakým způsobem odvozený od kozla.

Obec úchvatná je např. Kozlí Roh u České Lípy, obývaná asi 20 venkovany, jakožto i jinou sebrankou. Nedaleko odtud se nacházejí již mohutnější Kozly, potvrzující fakt, že Českolipsko je země mlékem a kozlem oplývající.

Kromě toho v našich luzích a hájích nachází se 10 Kozlovů, 4 Kozlovice, 5 obcí s již zmíněným názvem Kozly (zde pozor na správné skloňování), 3 poněkud mazlavé Kozince, 4 lidožroutské Kozojedy atd.

Za povšimnutí stojí vznik názvu vesnice Kozlář. Místnímu učiteli, vzdělanému člověku a obrozenci, bylo proti srsti zavírat kozly do chlejva jako místní vidláci. Proto pro útulek svých miláčků vymyslel název 'kozlí depozitář'. Odtud už byl jen krůček k dnešnímu názvu obce.

Kozel akrobatický
  
Zde je možno nahlédnout, jaké neuvěřitelné kousky dokáže kozel se svými čtyřmi kopýtky a ještě ke všemu s opicí. Není dozajista náhodou, že se jedná o kozla z bratrské sovětské země, kde nejen lidé dokáží nemožné.
Kozlík
jest názvem pro posez vozky na různých žebřiňácích, kočárech apod. Svoje jméno rekrutuje pravděpodobně od tvaru připomínajícího kozlí rohy.
Kozlík
se taktéž nazývá nářadí určené pro naklepávání kosy. Ale není to oný bazmek, se kterým si brousí kosy smrtky ve filmech. Jedná se o podlouhlou stoličku s malou kovadlinkou.