Soliskový hrebeň (III)
Mapa
Soliskový hřeben se rozkládá nad Štrbským plesem, i když odtud je patrná jen jeho nejjižnější část - Predné a za ním Mlynické Solisko neboli 'ta hora za skokanským můstkem'. Hřeben samotný je hrbolatý a rozervaný. Leží na něm 9 pojmenovaných Solisek a plno dalších věží a věžiček. Od severu od Bystrého sedla jsou to:
Bystré hrby (3x)
Bystré vežičky (4x)
Soliskové kopy (3x)
Soliskové hrby
Soliskový hrb

Nejvyšším vrcholem je Veľké Solisko (2412 m) v severní části masivu. Hřeben je obkolesený turistickými stezkami - Furkotskou i Mlynickou dolinou vede na Bystrou lávku, z jihu pak na Predné Solisko.
1. Nejčastější pohled na Soliska od Štrbského plesa   JV2. Soliskový hrebeň z Furkotskej doliny   JZ3. Soliskový hrebeň od Malej Bašty   V4. Jižní část Soliskového hřebene od Malej Bašty   V


Hřebenový přechod je exponovaný a místy lezecký terén obtížnosti až III. Dá se přelézt oběma směry. Popis severo-jižní trasy je na tatry.nfo.sk, tentýž ke stažení zde. V případě špatného počasí nebo jiné osudové rány lze z hřebene sestoupit různými žlaby, hlavně do Furkotské doliny. Avšak pozor, ne všechny jsou úplně triviální.

Z Bystrého sedla na Predné Solisko přechod trvá 6 hod. To platí ovšem pro sólo variantu bez jištění, lana atd. Vhodnější je hřeben přelézt ve dvou a na těžších místech se jistit. Čas potom naroste na 8 hod. Nejtužší terén je v prostřední části masivu od Veľkého Soliska a hlavně u Soliskových veží.

Od Štrbského plesa dojdeme po Mlynickou dolinou k Capiemu plesu za 3 hod. Značka dříve vedla na Bystré sedlo pod Furkotským štítem. Dnes stoupá na Bystrou lávku jižněji, čímž na hřebeni přijdeme o 3 Soliskové hrby. Pod Bystrou lávkou lze ze odbočit doprava a vytraverzovat na Bystré sedlo.


Bystré hrby

Ze sedla scházíme nejprve travnatým terénem a poté už přelézáme hrby. První dva se dají obejít na straně Furkotské doliny, třetí je náročnější. Oblézt se dá ze strany Mlynickej doliny (možná i Furkotské), čímž se dostaneme na Bystrou lávku a značenou trasu.
5. Začátek hřebene u Bystrého sedla6. Terén na začátku hřebene
   
7. Bystré hrby


Bystré vežičky a kopy

Na Bystré lávce přelezeme turisty a pokračujeme přímo nahoru po skále. Z Bystrých vežičiek je problematičtější druhá. V případě těžkostí se dají obejít nad Mlynickou dolinou až na Zadnú Soliskovú štrbinu. Odtud hřeben pokračuje Soliskovými kopami. Identifikace je v těchto pasážích problematičtější. Prostě je třeba přelézt všechny haldy šutrů, které jsou v cestě. Před Veľkým Soliskom jde hřeben obejít zleva na straně Mlynickej doliny. Není dobré slézat příliš nízko, spíše se držet u hřebene.
8. Bystré vežičky
   
9. Problematický slez, zde už se hodí lezečky


Veľké Solisko

Buď po hřebeni nebo lehčeji po travnato-šutrovitých svazích vlevo od něj se dostaneme až na sedélko Predný Soliskový zárez pod Veľkým Soliskom. Vrcholové pasáže zdoláme zleva na Mlynické straně, dolezeme až za vrchol a vrátíme se na něj zpět.

Slez na Vyšnú Soliskovú lávku probíhá po kamenných plotnách. Ve slovenském průvodci je uváděn jako lehký, ale není. Obzvláště bez jištění. Vede nejprve doleva od hřebene (Mlynická strana) a pak spíše po hřebeni. Lezečky se hodí.
10. Hřeben před Veľkým Soliskem11. Vrcholové partie Veľkého Soliska12. Slez z Veľkého Soliska na Vyšnú Sol. lávku vede spíše po pravé straně od hřebene.


Prostredné Solisko

Z Vyšnej Soliskovej lávky vystoupíme po pravé straně na Prostredné Solisko.

Těžší je z něj slézt. Sestup probíhá po pravé straně hřebene. Následuje úsek přijatelnějším terénem až k Soliskovým hrbom. Hrby obejdeme na straně Furkotskej doliny na Prostrednú Soliskovú štrbinu pod Zadnou Soliskovou vežou.
13. Prostredné Solisko z Veľkého Soliska14. Slez z Prostredného Soliska spíše po levé straně15. Lehčí terén vedoucí k Soliskovým hrbom.


Zadná Solisková veža

Zde terén tuhne, ale obejdeme se bez lezeček. Nejprve traverzujeme doprava po lávce a pak na vrchol vystoupíme skalnatým žlábkem.

Slez je jako vždy problematický a probíhá po strmých skalnatých stupních opět vpravo od hřebene. Na Nižnú Soliskovú štrbinu (sedlo mezi Soliskovými vežami) se poté můžeme dostat menším obchvatem na straně Furkotskej doliny.
16. Zadná Solisková veža od Prostrednej Soliskovej štrbiny17. Slez ze Zadnej Soliskovej veže18. Zadná Solisková veža z Prednej Soliskovej veže


Predná Solisková veža

Nedáme se zlákat traverzem doprava, ale lezeme přímo nahoru po strmém hřebeni. Zde se lezečky hodí. Výše pokračujeme traverzem doleva úzkou travnatou lávkou a přes strmé plotny dolezeme na vrchol. Pokud nemluvíme o sestupech, toto je nejtěžší výstup ze všech Solisek.

Slez do Soliskovej štrbiny je zde o něco snazší, probíhá po pravé straně hřebene po skalnato-travnatých stupních.
19. Sestup z Prostrednej Soliskovej veže


Malé Solisko

Ze Soliskovej štrbiny doleva (Mlynická strana) na travnatou lávku. Z ní prvním ze dvou rovnoběžných žlábků strmě nahoru. Pak mezi skalními bloky na vrchol.

Sestup na Vysokou lávku probíhá opět napravo od hřebene a není nic moc.
20. Výstup na Malé Solisko (pohled od Prostredného Soliska)21. Sestup z Malého Soliska


Furkotské Solisko

Zde už terén postupně měkne. Z Vysoké lávky doleva po travnatých stupních na skalnatý hřeben a po něm na vrchol Furkotského Soliska s výrazným mužikem.

Na Šedou lávku sestupujeme už lehčím terénem.
22. Výstup na Furkotské Solisko (pohled od Malého Soliska)


Štrbské Solisko

Poslední dvě Soliska už jsou za odměnu. Štrbské vyhlíží z čelního pohledu jako strmá věž, ale na vrchol se dá vystoupit snadno z pravé strany po travnatých svazích.

Z vrcholu sestoupíme do štěrbiny u skalního zubu. Pokračujeme po levé straně hřebene po vyšlapané cestičce na Nízkou lávku. Vpravo od cestičky bývají často schovaní kamzíci.
23. Štrbské Solisko z Furkotského Soliska24. Štrbské Solisko z čelního pohledu z Šedé lávky25. Sestup ze Štrbského Soliska na Nízkou lávku


Mlynické Solisko

Z vyšlapané cestičky na Nízké lávce přelezeme ve vhodném místě hřebínek na stranu Furkotskej doliny a odtud dokončíme výstup po travnatých svazích a později po balvanech.

Sestup k Soliskovému hrbu vede po travnatých svazích s často zřetelnými stopami cesty.
26. Mlynické Solisko ze Štrbského Soliska27. Sestup z Mlynického Soliska k Soliskovému hrbu


Soliskový hrb, Predné Solisko, Štrbské pleso

Na Soliskovém hrbu nás čeká poslední snadná lezecká pasáž, je potřeba vylézt žlábek vpravo od linie hřebene. Pak po kamenitých stupních dorazíme na vrcholek. Z něj se po jasně viditelné cestě dostaneme na Predné Solisko a odtud už po a ke Štrbskému plesu.


28. Soliskový hrb ze Zadného Soliskového sedla29. Predné Solisko ze Soliskového hrbu