Výstupy na Šerák (1.351 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Šerák je velmi populární díky lanovce, kterou využívají lyžaři, běžkaři a lenoši. Vrchol není turisticky přístupný, musíme se k němu proklestit borůvčím. Značené trasy jej obkolesují asi o 20 výškových metrů níže. Turistických tras na Šerák vede spousta, je mezi nimi i jedna cyklostezka.

1. Z Ramzové a zpět
  Trasa: Ramzová      Černava     Šerák     Obří skály     Ramzová
  Délka: 12 km, Čas: 5 hod., Převýšení: 630 m

Nejsnazším přístupem na Šerák je už zmíněná lanovka. Pokud ale dáme přednost turistice, pak vyjdeme z Ramzové, obchvatem po se dostaneme k mezistanici lanovky na Černavě a pokračujeme pod vrchol Šeráku. Celá trasa vede po magistrále, je často chozená a pěkná i v zimě. Dalšími výchozími body mohou být Ostružná nebo Branná, ale z Ramzové je trasa nejkratší a nejlogičtější.

Na chatě Jiřího podlehneme pokušení dát si pivo a polívku a pokud počasí dovolí, užijeme si výhledy na Jeseník a okolí. Od chaty vede strmý padák po k Obřím skalám. Obejdeme celý skalní pás a napojíme se na . Ta nás dovede zpět do Ramzové.

Koho nepřitahují slasti veřejné dopravy, může zaparkovat na parkovišti v Ramzové, trasa je okruhem.

Sestoupit se dá i do Lipové, pokud pokračujeme po kolem Obřích skal nebo případně po a kolem vleků areálu na Miroslavi.

Šerák a sjezdovka z Ramzové Černava a lanovka k vrcholu Památník všech kozlů na Černavě Stezka z Černavy Chata Jiřího na Šeráku
Kozel nad chatou Obří skály Obří skály
2. Z Jeseníku přes Bobrovník
  Trasa: Jeseník      Bobrovník     Šerák     Obří skály     Ramzová
  Délka: 18.5 km, Čas: 7:30 hod., Převýšení: 980 m

Od nádraží v Jeseníku se po prodereme městem, trasa je většinou značená i jako cyklostezka. Přejdeme hlavní silnici na Lipovou a po její levé straně dojdeme na letovisko Bobrovník. Další možností je dojet do Bobrovníku autobusem. Pokračujeme nejprve loukami a potom lesem. Svah postupně tuhne a stezka přechází v serpentiny ve festovním krpálu. Ty nás vyvedou až k chatě Jiřího. Komu by se svah zdál moc náročný, nechť si uvědomí, že po této trase se běhají i závody na Šerák.

Sestup už vede kolem Obřích skal eventuálně přes Černavu do Ramzové.

Dá se vyjít i z Lipové a buď po nebo po kolem sjezdovek na Miroslavi se napojit na popsanou trasu. Další variantou je z Horní Lipové kolem Obřích skal.

Bobrovník Ve svazích nad Lipovou Závody z Jeseníku na Šerák
3. Z Červenohorského sedla na Ramzovou
  Trasa: Čh sedlo      Vřesová studánka     Kamenné okno     Keprník     Šerák  
Ramzová
  Délka: 14.5 km, Čas: 5:00 hod., Převýšení: 510 m

Z Červenohorského sedla se vydáme po napříč sjezdovkami směrem k Červené hoře. Stoupání vede po komfortní široké cestě, která se v zimě hodně využívá jako běžkařská trasa. Pokračujeme až k Vřesové studánce, kde dříve stávala kaple, pak kostelík i chata. Dnes zde zbyl pouze přístřešek nad studánkou. Tady na chvíli opustíme a vydáme se po a ke Kamennému oknu na hřebeni. Od něj sestoupíme k rozcestí Trojmezí a opět po dojdeme na Keprník.

Z něj už vede příjemné klesání k Šeráku a chatě Jiřího. Na Ramzovou můžeme sestoupit buď klasicky po přes Černavu nebo kolem Obřích skal po a pak po .

Trasa má tu výhodu, že Červenohorské sedlo je ve výšce 1.020 m a proto převýšení není až tak dramatické. Kdo se nebojí stoupání, může využít spojení vlakem do Koutů a na hřeben se pak dostat po nebo po kolem potoka Hučivá Desná.

Čh sedlo, vzadu Červená hora Kaplička nad sedlem Magistrála k Čh sedlu, vzadu Praděd Vřesová studánka, vzadu Vozka Rozcestí pod Červenou horou
Kamenné okno Praděd z Kamenného okna Keprník od Kamenného okna Na Keprníku Chata Jiřího na Šeráku
4. Z Filipovic (Bělé)
  Trasa: Filipovice      vojenský hřbitůvek     Šerák     Ramzová
  Délka: 15.5 km, Čas: 6:00 hod., Převýšení: 720 m

Z Filipovic se vydáme po na sever. Asi 200 m za rozcestníkem Keprnický potok (dá se k němu dojít i po z Bělé) u odpočívadla můžeme navštívit udržovaný a pěkný vojenský hřbitůvek vlevo od značky. Pokračujeme po cyklostezce a po čase z ní odbočíme doprava podél potoka. Pod vrcholem Šumný se na cyklostezku opět napojíme a ta nás vyvede až na Šerák.

Na Ramzovou sestoupíme buď po přes Černavu nebo po a kolem Obřích skal.

Filipovice Vojenský hřbitůvek
5. Hřeben Obřích skal (neznačený, zde )
  Trasa: Ramzová      Vražedný potok    hřeben Obřích skal     Šerák    Šumný  
Jeseník
  Délka: 17 km, Čas: 7:00 hod., Převýšení: 650 m

Hřeben Obřích skal je sice neznačený, ale pro milovníky skal a skalek zůstane jedním z nejpěknějších v Jeseníkách. Z Ramzové se vydáme po směrem na Obří skály. U rozcestí Vražedný potok značku opustíme a nalezeme na hřeben. Po několika stech metrech stoupání začínají skály Dolního pásu. Byla by škoda je vynechat, některé dosahují až 15 m a je z nich pěkný výhled. Po horním okraji skal se dá s občasným obcházením stromů docela dobře projít. Dolní pás končí na rozcestí Pod Obřími skalami, kudy vede cyklostezka a taky a . Stojí tu i přístřešek.

Přejdeme asfaltku a pokračujeme po hřebeni. Nejprve se musíme prodírat hustším lesem, později začnou skalky a hřeben se více otevře. Přes menší skály se dostaneme až ke dvěma nejvýraznějším, Plotňákovi a Kladivounovi. Ty jsou vidět jako špička hřebene z celého okolí např. z Ramzové. Na Plotňáka se dá dostat poměrně snadno, nahoře jsou vrcholové značky. Slézání už tak snadné není a je lepší jej obejít. Na Kladivouna se dá vylézt ze sedélka za Plotňákem. Je na něm starý slaňovací kruh. Z obou skal je krásný výhled na Rychlebky a Jeseník. Ani z Kladivouna se neslézá snadno a obchvat je lepším řešením. Dál následuje pás věží, vedoucí až k rozcestí Obří skály. Na všechny skály na hřebeni se dá vylézt i bez lezeček a lezeckých zkušeností. Nejzáludnější je Nosál, předposlední věž.

Od rozcestí už pokračujeme po na Šerák k chate Jiřího. Pro sestup se nabízí spousta možností např. po do Ramzové, přes Keprník a Vozku do Branné atd. Zde naklikaná trasa je trochu dobrodružnější přes Šumný hřeben do Jeseníku. Na vrcholu Šumného je planina s loveckou chatou a výhledem na chatu Jiřího, Praděd atd. Vrcholová oblast tvoří zároveň malou přírodní rezervaci Šumárník, která je oplocená. Ve směru od Šeráku je v plotě průchod, kterým je dobré vlézt i vylézt. Zbytek hřebene je už nepříliš záživná cesta lesem a mýtinami. Dostaneme se až na cyklostezku 6208, která nás dovede do Adolfovic. Poslední úsek vede přes vesnici podél silnice a dále přes louku do Jeseníku.

Skály Dolního pásu Výhled na Černavu Plotňák a Kladivoun Přístřešek Pod Obřími skalami Pod Plotňákem
Krásný hřeben Kladivoun z Plotňáka Pás skal z Kladivouna Kladivoun Skalní město
Nosál, předposlední skála Kladivoun z Nosála Rozcestí Obří skály Malá rezervace Šumárník Vrchol Šumného s chatou