Výstupy na Medvědí vrch (1.216 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Na Medvědí vrch nevede značená cesta, musíme využít pěšin a lesních cest. Potom je možností poměrně hodně a můžeme je různě kombinovat. Pravděpodobně nejhezčí trasa spojuje výstupy na Loupežníka, Pytláka, Medvědí vrch a Orlík.

1. Z Vrbna přes Loupežníka a Pytláka (neznačené, zde )
  Trasa: Vrbno     Loupežník    Pytlák    Jánská chata    Medvědí vrch    Orlík  
Tetřeví chata     Pásmo Orlíka     Kamzičí skála     Vrbno
  Délka: 22 km, Čas: 8:00 hod., Převýšení: 850 m

Většina trasy je neznačená a je dobré si přibalit mobil a Mapy.cz. Z Vrbna se vydáme přes místní předprcinu Železná na sever po zpevněné a potom už lesní cestě. Přejdeme asfaltečku zvanou Nová cesta a lesními svahy pokračujeme stále po pěšině až pod vrcholky Loupežník a Pytlák. Jsou skalnaté a dají se snadno navštívit. Z Pytláka je i výhled a nejdeme tu polorozpadlý dřevený přístřešek. Odtud už je jen kousek k Jánské chatě.

Od chaty vede malebná lesní cesta po hřebeni k Medvědímu vrchu. Na JV předvrcholu jsou menší skalky s pěkným výhledem. Na samotném vrcholu pak stojí socha medvěda s celou družinou jeho plyšových kolegů. Průsekem pokračujeme do sedla pod Orlíkem a kolem Heřmanovické chaty na Orlík, kde najdeme na planině pouze vrcholovou ceduli. Průsekem projdeme ještě dál a ve vhodném místě odbočíme doleva k Tetřeví chatě. Odtud sejdeme na rozcestí se .

Druhou část trasy už absolvujeme po značených cestách. Po dojdeme k rozcestí Pásmo Orlíku, odbočíme doleva a po dojdeme až do Vrbna. Skoro celý tento úsek bohužel vede po asfaltečce zvané Solná cesta. Za zmínku stojí lovecká Solná bouda a Kamzičí skála s křížkem hned u cesty, ze které je pěkný výhled.

Výlet si můžeme zkrátit sestupem z Medvědího vrchu rovnou na Solnou cestu, vede k ní pěšina.

Skalky na Pytlákovi Ruinopřístřešek pod Pytlákem Výhled na Malé loučky Jánská chata Pěšina lesem
Skalky u cesty JV předvrchol Medvědího vrchu Vrchol Medvědího vrchu Průsek z Medvědího vrchu Heřmanovická chata
Na Orlíku Průsek z Orlíku Tetřeví chata Solná bouda Kamzičí skála
2. Z Bílého Potoka do Jeseníku (většinou značené, jen úsek na Medvědí vrch zde )
  Trasa: Bílý Potok      Rabenštejn     Kamzičí skála     Solná bouda    Medvědí vrch  
Pásmo Orlíka     Jeseník
  Délka: 20 km, Čas: 7:00 hod., Převýšení: 650 m

Do Bílého Potoka se dostaneme autobusem. Menším obchvatem po vystoupáme na asfaltečku zvanou Solná cesta a po pokračujeme ke zřícenině hradu Rabenštejn. Celkem nic tady není, jenom řada tréninkových skal pro lezce. O necelý kilometr dál je u cesty Kamzičí skála s křížkem a výhledem na Praděd. Po dalším necelém kilometru dojdeme k Solné boudě, kde značku opustíme. Asi 200 m nad chatou začíná vyšlapaná pěšina, která končí pod vrcholem Medvědího vrchu. Poslední úsek už musíme dojít po vlastní ose.

Z Medvědího vrchu sestoupíme zpět na Solnou cestu po vyšlapané cestě. Celý úsek je neznačený a je lepší mít nějaký navigační přístroj. Po Solné cestě dojdeme na rozcestí Pásmo Orlíka. Odtud nás čeká delší a už značený úsek po zpevněných cestách do Adolfovic a pak do Jeseníka.

Skály pod Rabensteinem Skály pod Rabensteinem Solná cesta Kamzičí skála Solná bouda
Medvěd na Medvědím Pásmo Orlíka Polomem vpřed Před Adolfovicemi Jeseník
3. Přes bývalý hrádek Quinburk (neznačené, zde )
  Trasa: Mnichov     Medvědí skály    Quinburk    Medvědí vrch    Jánská chata    Pytlák  
Mnichov
  Délka: 13 km, Čas: 5:30 hod., Převýšení: 700 m

Quinburk je jednou z nejodlehlejších lokalit v Jeseníkách. Dá se vyjít od parkoviště na konci silnice u rozcestníku Mnichov-okraj (světa). Jede sem i autobus, ale to už je lepší si pronajmout sobí spřežení. Po se vydáme směrem na Rejvíz. Asi za kilometr v zatáčce značku opustíme a za potokem odbočíme doleva po malebném a dobře průchodném hřebeni. Najdeme na něm nižší skalky zvané Medvědí skály. Po čase přejdeme zpevněnou cestu a až tady začne terén tuhnout. Pokračujeme po hřebeni a podél tentokrát už vyšších Sokolích skal dojdeme ke Quinburku.

Hrad byl postaven pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století jako ochrana zemské stezky mezi Zlatými Horami a Vrbnem. Investice se moc nevyplatila, už v průběhu 14. století byl opuštěn a zpustnul. Dnes zde můžeme na mírně převislé plotně najít pamětní desku J. Lennonovi, po hradu i jeho zbytcích se slehla zem. Ze skal je i částečný výhled k Rejvízu.

Pokračujeme podél dalších skal dále po hřebeni. Přejdeme zpevněnou Ruskou cestu a dostaneme se na Medvědí cestu. Až doteď byl smrkový les dobře průchozí, ale poslední úsek k Medvědímu vrchu je hustý a špatně prostupný. Zvlášť v případě, že místní zemědělci les prosekávají a stromy nechají ležet na zemi. Můžeme využít vyšlapanou cestu za zatáčkou vpravo, pokud bude i ta zarubaná, tak je lépe pokračovat po Medvědí cestě dále doprava a projít na vrchol průsekem.

Pro sestup zvolíme trasu přes JV předvrchol (Kóta 1195 s výhledem), která pokračuje až k lovecké Jánské chatě. Od ní mužeme sestoupit buď přímo k parkovišti po stezce roklinou kolem Suchého potoka nebo pokračovat k vrškům Pytlák a Loupežník se skalkami a občasným výhledem. Od nich vede k Suchému potoku zpevněná Travní cesta kolem Suchohorské chaty.

Další možností, jak se dostat ke Quinburku je vyjít z parkovišťátka Drakov-hájovna (severně od Mnichova). Po asfaltečce U školky a dále podél Sokolího potoka dojdeme až k místu, kde se cesta prudce stáčí doleva přes potok. Dojdeme až k hřebeni a po něm se pak dostaneme až k hradu.

Mnichov okraj Hřebínek se skalami Kdysi lesnatý hřeben Sokolí skály pod Quinburkem Prý kdysi hrad
Skalní plotna Pamětní deska J. Lennona Výhled k Rejvízu od Medv. vrchu Medvědí vrch Kóta 1195
Jánská chata Pytlák Pod Pytlákem Výhled z Pytláka na Malé loučky Suchohorská chata