Hnojník inkoustový (Coprinopsis atramentaria)
Jedlý Skupina: Hnojníci
Použití: jedlý a za čerstva použitelný např. do polévek. Je ale protivný, protože se den před a dva dny po jeho požití nedoporučuje pití alkoholu. Tato kombinace totiž vyvolává nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy atd. Funguje v podstatě jako antabus podávaný alkoholikům. Proto se tomuto Hnojníku každý slušný člověk vyhne.

Roste: květen - říjen, travnatý terén - louky, pole, zahrady, parky atd. Roste v trsech, často na pohnojených místech.

Znaky: klobouk šedý nebo nahnědlý. Uprostřed klobouku bývá často výčnělek tmavší barvy. Třeň bílý, tenký. Lupeny nejprve také bílé, pak černé a kašovité. Roste velmi rychle. Dříve byl používán mnichy, avšak nikoliv vnitřně. Z roztékajících se klobouků získávali jemný inkoust na psaní, odtud název.


Záměna
Hnojník inkoustový Hnojník obecný
Jedlost
Jedlý
Jedlý
Klobouk Hladký, uprostřed často s výčnělkem Šupinatý
Roste Ve větších trsech V menším počtu, často jednotlivě

Záměna za nejedlé či jedovaté druhy je prakticky vyloučená.Linky