Výstupy na Čierny štít (2.429 m)
Mapa1. Čierny štít z Medených Lávok2. Čierny štít z Baraních rohov3. Čierny štít z Medených Lávok4. Čierny štít z Kolového štítu5. Výstup na Horní lávku6. Na Horní lávce7. Zavěrečné pasáže výstupu. Jsou exponované, ale ne tolik, jak tady vypadají.


Trasu na vrchol Čierneho štítu lze rozdělit do dvou částí - výstup na Čiernu terasu (zde je více variant) a z ní potom na vrchol, kde už postupujeme stejnou cestou.


1. Veľkou Zmrzlou dolinou Obtížnost:    II  

Od zastávky Biela voda na Tatranskými Matliarmi dojdeme po k chatě u Zeleného plesa (Brnčálce). Pleso obcházíme zleva a po znatelné stezce skrze klečovitý prales dojdeme pod srázy sbíhající z Veľkej Zmrzlej doliny. Překročíme potok a vpravo od něj nastoupíme na hřbet, který je jištěný dlouhými úseky s řetězy. Po nich vystoupíme až do spodní části Veľkej Zmrzlej doliny. Zde se cesta větví přímo do Veľkej a doleva do Malej Zmrzlej doliny. Mužici jsou k nalezení na obou variantách).

Pokračujeme po mužicích Veľkou Zmrzlou dolinou směrem na Baranie rohy. Obejdeme celou Čiernou terasu až do místa, kde k JV stěně Čierneho štítu přiléhá mohutné suťovisko (foto 1, 2). Jím až téměř ke skále na lávku, která nás zavede doprava na Čiernu terasu.

Další možností je fialová cesta. Před skalní partií Veľkej Zmrzlej doliny odbočíme doprava na travnaté svahy. Jimi kousek zpět až ke žlabu, v jehož polovině vpravo uvidíme výraznou věžičku. Žlabem (trochu lámavým) na Čiernu terasu.

Z levé části Čiernej terasy se po občasných mužicích dostaneme až na Spodní lávku, která příčně protíná Čierny štít. Zde už se dostáváme k přelézání skalních úseků. Nenecháme se zmást mužiky, vedoucími doprava k Čiernemu sedlu, a přímo nahoru přelezeme na Horní lávku, zprava ohraničenou výraznými plotnami. Lávkou až na její horní konec a odtud po exponovaném hřebeni zprvu doprava nahoru a poté doleva na vrchol.

2. Malou Zmrzlou dolinou Obtížnost:    II  

Nejprve shodně s předchozí trasou od Zeleného plesa přes hřbet až po odbočku do Malej Zmrzlej doliny. Dále traverzem doprava, exponovaná místa jsou zajištěna řetězy. Po znatelné pěšině pokračujeme po travnatých svazích ke skalnímu prahu. Přelezeme jej a na něm zabočíme doleva ke srázům, spadajícím z Čiernej terasy. Zde je opět více možností (foto 4), všechny zhruba s obtížností I.

Z Čiernej terasy na vrchol už stejně jako předchozí cesta.

3. Malou Zmrzlou dolinou přes Čierne sedlo Obtížnost:    II  

Podobně jako předchozí trasou dojdeme do Malej Zmrzlej doliny. Zde neodbočíme doleva k Čiernej terase, ale pokračujeme dolinou až k Čiernemu sedlu.

Pod sedlem odbočíme doleva a po hřebeni dojdeme k východním srázům Čierneho štítu. Traverz doleva po skalnato-travnatém terénu nás vyvede až na Spodní lávku. Odtud už stejně jako předchozí trasy na vrchol.

Možná existuje i přímější varianta než traverzem přes Spodní lávku.