Karbunkulový hrebeň (II)


Karbunkulový neboli rubínový hrebeň se odpojuje z Hlavního tatranského hřebene u Belasej veže a dále vede přes Malý Kolový štít a Kopiniaky až k Jastrabiej veži. Jedná se o poměrně oblíbený tatranský hřeben a cíl lezců. Jeho přechod je hodnocený obtížností II UIAA.

Hřeben se leze většinou od Jastrabiej veže a zde jej uvádíme v logickém prodloužení o Zmrzlú vežu a Kolový štít se sestupem přes Malú Zmrzlú dolinu.

Od Brnčálky (chaty pri Zelenom plese) pokračujeme po směrem na Jahňací štít. Mineme Červené pleso a poté odbočíme ze značky doleva na vršek ke kovové trojnožce. Na Jastrabí sedlo vede většinou vyšlapaná serpentinovka, až v horních pasážích se musíme navigovat po vlastní ose.

Nad Jastrabím sedlom oblezeme nepříjemné plotny doprava (foto 4) a poměrně schůdným terénem dorazíme na Predný Kopiniak. Tady hřeben tuhne, stává se exponovaným a lezeckým (foto 6). Proto z Predného Kopiniaku sejdeme doprava na severní svahy. Terén je tu travnato - šutrovitý (foto 7). Traverzujeme kolem Prostredného a Zadného Kopiniaku. Na tyto dva vrcholy je možné kromě hřebene vystoupit právě ze severních svahů. Na hřeben se vrátíme před Malým Kolovým štítem v místě, kde nad námi skály prostě skončí. Na Malém Kolovém štítě přelezeme exponovaný hřebínek (foto 9) a na Belasú vežu už vede lehčí terén.

Zde Karbunkulový hrebeň oficiálně končí a je možno sestoupit hřebenem na Kolové sedlo na (foto 10). Zajímavější je ale pokračovat na Kolový štít. Následuje Zmrzlá veža. Výstup na ni proběhne bez obtíží, sestup je už horší. Nad Kolovou štrbinou je potřeba udělat asi 2 delikátní kroky. Toto je nejtěžší pasáž celého hřebene, ale dá se zvládnout i bez lezeček a lana.

Z Kolovej štrbiny vylezeme protivně lámavou stěnku a poté traverzujeme doprava na masiv Kolového štítu. Držíme se na travnatých východních svazích a až v místě, kde je přehradí skalní pás, přelezeme doprava do svahů severních. Jimi pokračujeme až do místa s šikovným mužikem u výrazného šutru (foto 15), který nám ukáže jednoduchý žlábek k vrcholu Kolového štítu.

Sestup probíhá Malou Zmrzlou dolinou, viz. zde.
Další informace ke Karbunkulovému hřebeni jsou k nalezení zde.1. Karbunkulový hrebeň z Malej Zmrzlej doliny2. Karbunkulový hrebeň od Kežmarskej kopy (pod Malým Kežmarským štítem)3. Karbunkulový hrebeň od Kozího štítu4. Nástup na Karbunkulový hrebeň z Jastrabího sedla5. Predný Kopiniak6. Karbunkulový hrebeň z Predného Kopiniaku7. Severní svahy pod Kopiniaky8. Zpětný pohled na Kopiniaky z Malého Kolového štítu9. Exponovaný hřebínek na Malý Kolový štít10. Hřeben z Belasej veže na Jahňací štít11. Kolový štít a Zmrzlá veža z Belasej veže12. Zmrzlá veža ze Zmrzlého sedla (pod Belasou vežou)13. Karbunkulový hrebeň ze Zmrzlej veže14. Slez ze Zmrzlej veže do Kolovej štrbiny15. Mužik u výrazného šutru pod vrcholem Kolového štítu