Výstupy na Dlouhé stráně (1.354 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Na Dlouhé stráně vede jediná značená trasa z Koutů. Výstup si můžeme usnadnit využitím lanovky místního lyžařského areálu, na vrchol potom zbývá 2,5 km s převýšením 260 m. To je ale na celodenní výlet přece jen trochu málo.

1. Okruh z Koutů přes Františkovu myslivnu
  Trasa: Kouty      Dlouhé stráně    (neznačeno) Františkova myslivna     Dolní nádrž  
Kouty
  Délka: 22 km, Čas: 7:30 hod., Převýšení: 800 m

U lyžařského areálu v Koutech přejdeme potok a po vystoupáme několik set metrů lesíkem. Poté přetraverzujeme doleva sjezdovku a lesem pokračujeme vhůru do solidního krpálu. Cesta nás vyvede na spojnici mezi třemi sjezdovkami. Svah je tu opět festovní. Podejdeme pod lanovkou a už o něco snazším terénem se dostaneme k horní stanici. Kromě restaurace je tu i menší rozhledna. Pokračujeme lesem k větrníkům u Tetřeví chaty a od rozcestníku potom stále po až na vrchol u horní nádrže. Výstup si můžeme zpestřit kratší odbočkou na Mravenečník, odkud jsou Dlouhé stráně pěkně vidět.

Nádrž je možné pohodlně obejít po asfaltečce se zábradlím, ujdeme sice 1,7 km, ale výhledy stojí za to. Poté se dá sestoupit stejnou cestou a trasu si rozšířit o kratší odbočkou po na Medvědí horu (celkem 13 km a 5:30 hod.). Je tu přístřešek a pěkný výhled z menších skalek. Další možností je sejít po 'oficiální' asfaltce k dolní nádrži a poté do Kout.

Nejzajímavější variantou je ale sestoupit od Bazénu stále po k rozcestí U Okenní štoly a pak neznačenou stezkou pokračovat kolem Malé a Velké Jezerné k Františkově myslivně. Terén je částečně rašelinový, často bývá mokrý, ale přejít se dá. Františkova myslivna je malebné místo s výhledem na Praděd. Těsně za ní je rozcestník a od něj vede až k dolní nádrži. Celý úsek je z kopce, ale bohužel po asfaltce. Ani u nádrže není vyhráno, asfaltka pokračuje dlouhých 4,5 km až k parkovišťátku po Červenohorským sedlem. Odtud nás čekají ještě 2 km do Kout, ale už loukami a lesíky.

Trasa je okruhem, takže můžeme využít auto. Zaparkovat se dá na velkých parkovištích u sjezdovek.

Spojnice mezi sjezdovkami Horní stanice lanovky s rozhlednou Větrníky u Tetřeví chaty Na Medvědí hoře Přístřešek na Medvědí hoře
Dlouhé stráně z Mravenečníku Horní nádrž Jeté lávky k Velké Jezerné Nad Františkovou myslivnou Františkova myslivna
Výhled na Praděd U dolní nádrže Podél silnice do Kout
2. Ze Skřítku přes Františkovu myslivnu do Kout
  Trasa: Skřítek      Ztracené kameny     Jelení studánka     Františkova myslivna  
Dlouhé stráně     Kouty
  Délka: 20 km, Čas: 7:00 hod., Převýšení: 650 m

Od motorestu Skřítek se vydáme po na hlavní hřeben. Svah postupně tuhne a po 3 km dojdeme na Ztracené kameny, nižší skalky, ze kterých je pěkný výhled. Pokračujeme přes Pecny a dále kolem Břidličné hory na Jelení studánku. Je tady čuráček s vodou, na hřebeni dost neobvyklý. A taky kamenná útulna na nouzové přespání či úkryt. Slušelo by to tu i chatě, turistů a v zimě běžkařů či skialpů se kolem potuluje hodně. Ale žádná chata tady nikdy nestála.

Pokračujeme po jesenické magistrále až k rozcestníku Nad Malým kotlem, zde odbočíme doleva a po dojdeme k Františkově myslivně. Neznačenou, avšak dobře viditelnou stezkou kolem Velké Jezerné se dostaneme pod Dlouhé stráně a poté k nádrži. Od ní pak sejdeme po až do Kout. Sestup si můžeme zpestřit odbočkami na Mravenečník, Vřesník či Medvědí horu.

Fešácký čtyřboký skřítek na Skřítku Ztracené kameny Na Ztracených kamenech Výhled z kamenů Pecny
Hřeben k Pradědu Magistrála k Jelení studánce Jelení studánka Cesta na Velký Máj Z hřebene k Františkově myslivně
Františkova myslivna Horní nádrž Dlouhé Stráně
3. Z Vernířovic přes Homoli a Vřesník (neznačené, zde )
  Trasa: Vernířovice     Jestřábí vrch    Homole    Vřesník    Dlouhé stráně     Kouty
  Délka: 14 km, Čas: 5:30 hod., Převýšení: 900 m

Od autobusové zastávky Vernířovice kostel se vydáme na sever, přejdeme potok a za kostelem odbočíme po asfaltečce doprava. Na jejím konci už se navigujeme po vlastní ose doleva po loukách na hřebínek, který je zprvu navýrazný, ale výše už dobře rozeznatelný. Není tu vyšlapaná cesta, snad jen místy sotva znatelné stopy. U kóty 812 objevíme někdejší základy snad možná hájenky. Hřeben nás dovede až na Jastřábí vrch (960 m). Z něj sejdeme na rozcestí Branka, odkud vychází 5 cest. Nenecháme se zlákat ani jednou a pokračujeme po hřebeni. Pod Homolí krpál tuhne, ale je tu pěkný průsek, kterým se dostaneme na vrchol.

Z Homole sejdeme k cyklostezce z Dlouhých strání. Můžeme po ní dojít až k Bazénu, ale zajímavější je varianta lesem přes Vřesník. Cesta tu opět nevede, ale les je poměrně řídký, takže jedinou překážkou je občasné borůvčí. Z vrcholu Vřesníku už snadno sejdeme k asfaltce pod Dlouhými stráněmi.

Sestupujeme po kolem sjezdovek do Kout.

Louky nad Vernířovicemi Základy na kótě 812 Velký Máj a Jelení hřbet Pod Homolí Průsek na Homoli
Sestup z Homole Travička cestou na Vřesník Na Vřesníku Vřesník a Praděd Výstup k Bazénu
Vřesník od Dlouhých strání Praděd, Petráky a Vysoká hole Horní nádrž Vozka, Keprník a Červená hora Medvědí hora
4. Z Filipové přes Kluč a Mravenečník (neznačené, zde )
  Trasa: Filipová     Kluč    Kozí hřbet    Mravenečník    Dlouhé stráně    Tupý vrch  
Borový vodopád     Kouty
  Délka: 20 km, Čas: 7:30 hod., Převýšení: 1.150 m

Z vlakové zastávky Filipová dojdeme po silnici až k oboře Loučná. Bránu přelézat nemusíme, hned vedle je dřevěné schodiště. Přes louku se vydáme doleva, vrchol Kluče je odtud dobře viditelný. Lesem vystoupáme na hřeben k plotu obory. Linie hřebene je docela slušně čitelná, občas jsou tu stopy cesty a hromady kamení po předcích. Výše už najdeme lesní průsek, který nás dovede až na vrchol Kluče (892 m). Z něj sestoupíme porostem k Vlčímu sedlu. Za ním opět přelezeme plot obory po dřevěném schodišti a pokračujeme průsekem na Kozí hřbet. Na něm najdeme i loveckou chatu Margaretka. Po ní následuje opět průsek vedoucí až na Mravenečník.

Z Mravenečníku sestoupíme na sedlo pod Dlouhými stráněmi a po dojdeme k nádrži. Odtud můžeme sestoupit opět po až do Kout.

Zde je uvedená zajímavější varianta přes Tupý vrch. Sestupujeme po asfaltce ke spodní nádrži, mineme útulnu Salaš a ve zřetelné pravotočivé zatáčce značku opustíme. Kousek odtud stojí další menší a elegantní útulna. Kolem ní dojdeme po hřebeni až na Tupý vrch (1.123 m). Z něj se dá vrátit opět na asfaltku nebo zvolit dobrodružnější sestup hřebenem směrem k Borovému potoku. Les kolem je hodně neprostupný, naštěstí hřebenem vede průsek se sotva znatelnými stopy cesty. Průsek ale ve spodní části mizí a mění se ve strmý průstup chabaštím. Nicméně dá se zde sestoupit až na zpevněnou cestu, která nás už pohodlně dovede až na vedoucí k Borovému vodopádu. Odtud už spořádaně sestoupíme po do Kout.

Trasa je určená pro milovníky krpálů, průseky lesem jsou vedené po spádnici a převýšení přes 1.000 m se v Jeseníkách také nepodaří vždycky.

Roubenky nad Filipovou Hřeben na Kluč Cestička na hřebeni Mravenečník z Kluče Vlčí sedlo
Brána do obory Chata Margaretka Průsek na Mravenečník Výhled na Losiny Dlouhé stráně a Praděd z Mravenečníku
Útulek pod Tupým vrchem Na Tupém vrchu Kouty z Tupého vrchu Skalky na hřebeni Borový vodopád