Veľký Mengusovský štít (49 fotek)
VMŠ z Čubriny VMŠ z Východného Mengus. štítu VMŠ (druhý zleva) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (druhý zleva) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (druhý zleva) od Veľ. Hincova plesa
VMŠ (vlevo) z Prednej Bašty VMŠ z Malých Rysů VMŠ (nejvyšší) z Rysů Čubrina a VMŠ z Kôprovského štítu VMŠ z polské strany
VMŠ (nejvyšší) od Morskieho Oka VMŠ a Čubrina z polských Tater VMŠ a Čubrina ze sedla Szpiglasowa Przełęcz VMŠ (vlevo) z Mlynára Východní stěna VMŠ
Východní stěna VMŠ VMŠ z Východného Mengus. štítu VMŠ (vlevo) ze Satana Pohled z Veľkej Mengusovskej lávky Pohled z Veľkej Mengusovskej lávky
Mengusovské štíty zpod Veľ. Žabieho štítu Mengusovské štíty (vpravo) z Veľ. Žabieho štítu Mengusovské štíty z Mengusovskej doliny VMŠ z Prostredného Mengus. štítu VMŠ z terasy Prostredného Mengus. štítu
VMŠ z terasy Prostredného Mengus. štítu VMŠ (nejvyšší homole) od Kohútika Čubrina a VMŠ (vlevo) z Kôprovského štítu VMŠ (druhý zleva) od Kôprovskej veže VMŠ (druhý zleva) od Hlinskej veže
VMŠ (nejvyšší) zpod Morskieho oka VMŠ (nejvyšší) od Morskieho oka VMŠ (vpravo) od Czarneho Stawu VMŠ (vpravo) z Vyšného Bielov. sedla VMŠ od Čubriny
VMŠ od Čubriny Vrchol VMŠ od Čubriny VMŠ (druhý zleva) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (vlevo) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (uprostřed) od Veľ. Hincova plesa
VMŠ (druhý zleva) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (druhý zprava) od Veľ. Hincova plesa VMŠ (druhý zleva) z Kôprovského štítu VMŠ (vlevo) z Kôprovského štítu VMŠ z lávky na VMŠ
Mengusovské štíty (vlevo) a Rysy Mengusovské štíty ze Satana Mengusovské štíty od Morskieho Oka VMŠ a Čubrina z Miedziane