Dračí štít (23 fotek)
DŠ (vpravo) od Štrbského plesa DŠ od Ostrvy DŠ (vlevo, Vysoká a Rysy z Ganku DŠ (uprostřed) ze Zlomiskovej doliny DŠ (uprostřed) ze Zlomiskovej doliny
DŠ (uprostřed) ze Zlomiskovej doliny Vrchol DŠ ze svahů Vysokej DŠ (vpravo) ze Zlomiskovej doliny DŠ (druhý nejvyšší) z Koziej Stráže Ihla v Dračom
Malý DŠ a DŠ z lávky Vysokej Malý DŠ a DŠ z lávky Vysokej Malý DŠ s Polákem na vrcholu Vrcholové partie Malého DŠ DŠ od Vysokej
Malý DŠ Slaňování z Malého DŠ DŠ ze svahů Vysokej Vrchol DŠ v popředí DŠ (zcela vpravo) od Zlomiskovej veže
DŠ (ve stínu uprostřed) z Dračieho hrebeňa DŠ (vpravo) z Vežkej Dračej hlavy DŠ z lávky Vysokej