Jelení hřbet (24 fotek)
JH z Břidličné hory JH (vpravo) od Františkovy myslivny Velký Máj, JH a Břidličná hora Břidličná hora a za ní JH z Pecnů Velký Máj a JH z vyhlídky pod Homolí
Reliéf hřebene od Slezské Harty Vrchol Jeleního hřbetu Jelení studánka a Jelení hřbet JH ze značky k Františkově myslivně Reliéf hřebene ze Spáleného vrchu
Reliéf hřebene z Vozky JH (druhý zprava) z Dlouhých strání Hřebenovka u Jelení studánky Velký Máj, JH a Břidličná hora Reliéf hřebene z Vozky
Velký Máj a JH od Františkovy myslivny Vrchol Jeleního hřbetu Jelení studánka Jelení studánka Jelení studánka
Útulna u Jelení studánky Útulna u Jelení studánky JH ze značky k Františkově myslivně Velký Máj, JH a Břidličná hora od Frant. myslivny