Dom (45 fotek)
Severní stěna a hřeben Festigrat Dom a Täschhorn Dom a Täschhorn Severní stěna Vlevo sedlo Festijoch a západní strana
Dom a Täschhorn Skupina Mischabel, nejvyšší Dom Hřeben Festigrat Skupina Mischabel, nejvyšší Dom Alpjubel, Täschhorn a Dom
Hřeben Festigrat Severní stěna Západní strana Täschhorn a Dom Východní strana
Täschhorn, Dom, Nadelhorn atd. Dom a Täschhorn Dom, Täschhorn, Alphubel Dom a Täschhorn Dom a sedlo Domjoch
Na hřebeni Dom - Täschhorn Na hřebeni Dom - Täschhorn Skupina Mischabel, nejvyšší Dom Skupina Mischabel, nejvyšší Dom Dom a Täschhorn
Severní stěna a hřeben Festigrat Na hřebeni Dom - Täschhorn Na hřebeni Dom - Täschhorn Dom od chaty Mischabelhütte Dom ze SV
Dom od chaty Mischabelhütte Mischabel, nejvyšší Dom Západní strana Skupina Mischabel, nejvyšší Dom Dom a Täschhorn
Skupina Mischabel, nejvyšší Dom Vlevo sedlo Festijoch Vlevo sedlo Lenzjoch Lenzspitze a Dom Täschhorn, Dom, Lenzspitze, Nadelhorn
Hradba Mischabelu Severní stěna Skupina Mischabel Vpravo hřeben Dom - Täschhorn Skupina Mischabel, nejvyšší Dom