Vareškový hrebeň (28 fotek)
VH od Priečneho sedla VH od Javorového štítu Slavk. štít (vlevo) z Lomnického štítu Vrchol Slavkovského štítu Rozcuchaný hřeben
VH ze Slavkovského štítu Slavkovská kopa VH VH od Zadného Slavk. hrbu Slavk. štít ze Zad. Slavk. hrbu
Bradavica a Vých. Slavk. veža Zadný Slavkovský hrb Východná Slavkovská veža Zad. Slavk. hrb ze Slavk. sedla Bradavica a Prostr. Slavk. veža
Prostr. Slavk. veža z Vých. SV Vrchol Východnej Slavkovskej veže VSV a SS z PSV Západná Slavk. veža z PSV Mírně jetá vrcholovka na Záp. Slavk. veži
Skrinicové veže a Bradavica Hnusný sestupový žlab ze Slavk. sedla Vareškové pleso Slavkovské veže od Granátovej lávky VH od Bradavice
Slavkovské veže od Bradavice Slavkovské veže od Bradavice VH od Bradavice