Ve Víru ferat 09/2019 (25 fotek)
Skály ve Víru Velká věž První česká! Kramle kam dohlédneš Výhled na Vír
Na schodišti Řeka Zvratka Most jak přes Bečvu Pod vrcholem Nad mostíkem
Festovní hromosvod Výhled k hrázi Hráz nádrže Vír U mantinelu Vír
U hráze Betonová hradba Ferata na Jezerní stěně Pod převiskem Kramlovačka
Vrchol feraty Křivá balda Velká věž z vyhlídky Klubačice Výhled na údolí Údolí Zvratky